Om

Gravstenar

En grav kan när som helst förses med en gravsten, men det är bra att vänta något år tills jorden har satt sig om graven är ny. Gravstenen kan vara i olika material.

Begravningsplatserna är indelade i kvarter (avdelningar) med olika karaktär och det finns regler för hur gravstenarna får se ut i de olika kvarteren. När man bestämt sig för ett visst kvarter, kan det vara bra att vänta ett tag innan man beslutar vilken gravsten man vill ha på platsen. Då hinner man tänka igenom vilket utseende (till exempel form och färg) och text man vill ha.

Ansök om tillstånd

Man måste ansöka om tillstånd för att få sätta upp en gravsten eller lägga till text på den, till exempel vid ett ytterligare dödsfall. Om ett stenhuggeri anlitas så ordnar de en ansökan till Kyrkogårdsförvaltningen. Om man önskar flytta en gravsten till en annan gravplats eller ta bort den från gravplatsen måste man göra en skriftlig ansökan till Kyrkogårdsförvaltningen. Blanketten kan du få via Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst.

Gravrättsinnehavarens ansvar

Gravrättsinnehavaren svarar för alla kostnader för gravstenen – anskaffning, uppsättning, inskription och underhåll. Stenhuggerier och andra företag som säljer gravvårdar kan upplysa om kostnader för anskaffning och underhåll. Man ansvarar även själv för kostnader som uppstår vid eventuell skadegörelse.

Vill du själv montera gravstenen?

Kyrkogårdsförvaltningen kan ge råd och upplysa om de bestämmelser som gäller.

Länkar

Mer information