Om

Olika typer av gravar

Det finns många olika typer av gravar. Det kallas också för gravskick. I Malmö finns enskilda gravplatser, minneslund, askgravplats och kistlund. Det finns också möjlighet att få tillstånd att sprida askan av den avlidne på en särskild plats. Läs mer om de olika gravskicken under länkarna till höger.