Om

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet utses av kyrkorådet i Malmö pastorat. I utskottets uppdrag ingår att följa den myndighetsutövning som beslutas enligt Begravningslagen samt att ge råd och stöd i frågor rörande begravningsväsendet. I uppdraget ingår också tillsyn av krematorieverksamheten i Malmö.

Utskottet består av sex ledamöter och fem ersättare samt begravningsombudet, som utses av Länsstyrelsen.

Kyrkogårdsutskottet, mandatperioden 2018-2020

Ledamöter:
Ingrid Petersson, ordförande
Gunilla Bengtsson
Krister Persson
Greta Rafstedt
Linda Sjöö
Bengt Persson, begravningsombud

 

Sammanträdesdagar 2018:

2018-03-13
2018-05-17
2018-09-06
2018-12-11