Kontakta

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst

Telefon: 040-27 92 00 (vx Svenska kyrkan: 040-27 90 00)
Telefon- och besökstid: vard kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00

E-post: kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se 

Besöksadress

Östra kyrkogården
För gångtrafikanter eller bussresenärer: Sallerupsvägen 151
För infart med bil: Scheelegatan 38 D

Postadress

Svenska kyrkan i Malmö
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 16017
200 25 Malmö

Leveransadress Östra kyrkogården 

Industrigatan 49 A (förråd), 49 B (verkstad), 212 28 Malmö

Jourtelefon/-mail dygnet runt

Telefon: 040-27 90 99
E-post: jour.malmokyrkogard@svenskakyrkan.se 

Jourtelefonen gäller akuta ärenden på samtliga kyrkogårdar i Malmö (t ex vattenläckor, inlåsta personer/bilar). Det gäller även de byggnader som finns på kyrkogårdarna, förutom kyrkorna.

Om ärendet gäller en kyrka, kontakta Malmö Pastorat.

I ärenden gällande gravstenar, gravplatsskötsel, var någon är gravsatt etc, kontakta Kundtjänst (se ovan).

Begravningsombud, Malmö

Bengt Persson, tfn 040-93 02 61
E-post: bengt.persson@bredband2.com

Administration

Kyrkogårdschef, Sven-Erik Aspeklev, Tfn 040-27 94 71
Driftchef kyrkogård, Anna-Carin Forsman, Tfn 040-27 94 29
Driftchef teknik, Kent Zachhau, Tfn 040-27 92 98
Administrativ chef, Martin Fransson, Tfn: 040-27 94 73
Kommunikatör, Kerstin Wildt, Tfn 040-27 94 50

Länkar