Om

Kyrkogårdar och kapell

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogårdarna i Malmö. Tillsammans är de 17 stycken. Den största är Östra kyrkogården som ligger där Sallerupsvägen och Inre ringleden korsar varandra. Den äldsta är Gamla kyrkogården mitt inne i centrum vid Gustav Adolfs torg. S:t Pauli kyrkogårdar består av tre delar: Södra, Mellersta och Norra Pauli.

Flera av kyrkogårdarna har kapell, minneslundar och askgravplatser. Klicka på bilderna här nedanför och läs mer om våra olika kyrkogårdar. I länkarna till höger finns information om våra kapell, minneslundar, askgravplatser samt om Malmö krematorium.